Tin tổng hợp

Huyện Xuyên Mộc: 60 người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng 17/3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Xuyên Mộc tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.


ảnh: chủ tọa
hội nghị điều hành hội nghị.


ảnh: ông Phạm Thành Chung, bí thư HU-Chủ tịch UB Bầu cử huyện; bà Lê Thị Trang Đài,
chủ tịch UBND huyện-phó chủ tịch UB Bàu cử huyện dự
hội nghị.

Hội nghị đã nghe báo cáo về giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị  trên địa bàn;thông qua tiểu sử trích ngang của các ứng cử viên. Theo đó,trên cơ sở hiệp thương lần nhất, sau khi xem xét kiểm tra hồ sơ và tổng hợp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người giới thiệu ra ứng cử; Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện và các đại biểu dự hội nghị đã thống nhất danh sách sơ bộ 63 người ứng cử đại biểu HĐND huyện Xuyên Mộc nhiệm kỳ 2021-2026.


ảnh: ĐB
biểu quyết nhất trí danh sách sơ bộ những người
đủ điều kiện ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trên cơ sở các biên bản, danh sách trích ngang và hồ sơ của người được giới thiệu ứng cử. Tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để thỏa thuận và biểu quyết nhất trí danh sách sơ bộ những người đủ điều kiện ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần.

Sau hiệp thương lần thứ hai, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phối hợp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng các quy định của luật.

Thanh Hồng-TTVH huyện Xuyên Mộc