Tin tổng hợp

Huyện Xuyên Mộc: 600 đảng viên tham gia học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII

 

Ngày 19/11, Huyện ủy Xuyên Mộc tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 cho gần 600 đại biểu là đảng viên khối  cơ quan huyện.


ảnh: ông Huỳnh Kim Sơn, phó bí thư TT Huyện ủy phát biểu khai mạc hội nghị.


ảnh: toàn cảnh hội nghị.


Ảnh:
gần 600 đại biểu là đảng viên khối  cơ quan huyện tham gia học tập NQ.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025; quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.


ảnh: đảng viên khối lực lượng tham dự hội nghị.

Việc học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII giúp cho đảng viên nắm vững các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được nêu ra trong nghị quyết. Đồng thời nâng cao ý thức chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn, góp phần quan trọng sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, phát huy sức mạnh của toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Thanh Hồng-TTVH huyện Xuyên Mộc