Tin tổng hợp

Huyện Xuyên Mộc bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, đạo đức công vụ, văn hóa công sở cho gần 250 cán bộ, công chức, viên chức

Nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn huyện Xuyên Mộc có đủ phẩm chất, trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân. Ngày 31/10, Tại hội trường UBND huyện Xuyên Mộc, Ban tuyên giáo Huyện Uỷ Xuyên Mộc phối hợp với Phòng nội vụ huyện tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, đạo đức công vụ, văn hóa công sở cho gần 250 cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn.


ảnh: quang cảnh lớp học

Tại đây, báo cáo viên Hà Trung Thành thuộc Học viện cán bộ TPHCM giới thiệu cho các đồng chí tham gia lớp học những vấn đề chung về công vụ và công chức, đạo đức công vụ, văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; ứng xử của cán bộ công chức, viên chức trong bộ máy chính quyền địa phương.

Lớp học nhằm nâng cao kiến thức văn hóa công vụ, nâng cao ý thức đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính Nhà Nước và thực hiện Quyết Định 1847 ngày 27/12/2018 của Thủ Trướng Chính Phủ về phê duyệt đề án văn hóa công vụ.

Nguyễn Thắng-TTVH huyện Xuyên Mộc