Tin tổng hợp

Huyện Xuyên Mộc chủ động nguồn nước tưới vụ Đông Xuân

Để vụ Đông Xuân 2019-2020 giành thắng lợi, hiện nay, các địa phương trên địa bàn huyện Xuyên Mộc đang tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân.


ảnh: Lúa đông xuân 2019-2020 đủ nguồn nước tưới, phát triển tốt.

Theo phòng NN-PTNT huyện Xuyên Mộc cho biết, vụ Đông Xuân 2019-2020, tổng diện tích gieo trồng toàn huyện 835ha, trong đó, có 814 ha sử dụng nguồn nước từ các hồ, đập, kênh, mương trên địa bàn huyện, diện tích còn lại sử dụng nguồn nước mạch ngầm. Với tình hình thời tiết phức tạp trong thời gian qua, Phòng NN-PTNT huyện đã thông tin đến người dân về kế hoạch điều tiết nước, lịch thời vụ để người dân tiến hành sản xuất đúng thời gian, tránh việc thực hiện sớm hoặc muộn, không bảo đảm nguồn nước tưới. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp huyện cũng tham mưu với đơn vị quản lý các hồ, đập, kiểm tra lại hệ thống kênh mương bảo đảm nguồn nước tưới thuận lợi để người dân sản xuất đạt hiệu quả cao. Ngoài ra, công tác tuyên truyền cho người dân bám sát lịch thời vụ để tiết kiệm nước sản xuất cũng được chú trọng.

Thanh Hồng-Đài TT Xuyên Mộc