Tin tổng hợp

Huyện Xuyên Mộc công bố quyết định về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Qũy Thiện nguyện nhân ái huyện Xuyên Mộc

Ngày 10/9, tại "Bếp ăn 0 đồng" thị trấn Phước Bửu huyện Xuyên Mộc, UBND huyện Xuyên Mộc tổ chức công bố Quyết định số 5091/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 của UBND huyện Xuyên Mộc về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Thiện nguyện Nhân Ái huyện Xuyên Mộc. Đến dự công bố Quyết Định có ông Dương Trọng Hiếu- Bí thư Huyện Uỷ Xuyên Mộc, bà Lê Thị Trang Đài- CT UBND huyện Xuyên Mộc.


ảnh:ông Dương Trọng Hiếu- Bí thư Huyện Uỷ Xuyên Mộc trao Quyết Định cho bà Lê Thị Trang Đài- CT
UBND huyện Xuyên Mộc, Hội trưởng Qũy Thiện nguyện nhân ái huyện Xuyên Mộc.

Chức năng, nhiệm vụ sử dụng nguồn vốn của Qũy thiện nguyện nhân ái huyện Xuyên Mộc để hỗ trợ cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các chương trình dự án phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Qũy và qui định của pháp luật; tiếp nhận và quản lý tài sản được tài trợ, viện trợ theo ủy quyền của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động theo hợp đồng ủy quyền phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Qũy và qui định của pháp luật; tiếp nhận tài sản từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, hiến tặng hoặc bằng các hình thức khác theo qui định của pháp luật để tạo nguồn vốn cho Qũy.


ảnh: lãnh đạo huyện Xuyên Mộc chụp hình lưu niệm cùng với các thành viên
trong Qũy thiện nguyện nhân ái huyện Xuyên Mộc và mạnh thường quân

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định, bà Lê Thị Trang Đài- CT UBND huyện Xuyên Mộc- Hội trưởng Qũy thiện nguyện nhân ái huyện Xuyên Mộc, khẳng định, đây là Qũy xã hội từ thiện hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, mục đích cùng chung tay chia sẽ với chính quyền địa phương trong hỗ trợ, giúp đỡ các đối tượng thuộc diện khó khăn yếu thế, chịu nhiều thiệt thòi, khó khăn trong cuộc sống. Qũy được hình thành từ nguồn vốn đóng góp ban đầu của các sáng lập viên và tự tạo vốn trên cơ sở vận động quyên góp của các cá nhân trong nước theo qui định pháp luật để thực hiện các hoạt động hỗ trợ, giúp các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Nguyễn Thắng-TTVH huyện Xuyên Mộc