Tin tổng hợp

HUYỆN XUYÊN MỘC: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 06.

Chiều ngày 19/5, Tổ công tác Đề án ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc (Tổ công tác Đề án 06) tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 đến tháng 5 năm 2022.


Ảnh: Bà Lê Thị Trang Đài-CT UBND huyện Xuyên Mộc, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Công an huyện báo cáo đánh giá tiến độ triển khai, thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. Theo đó, trong quá trình thực hiện tổ công tác Đề án đã tăng cường tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp về lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến đề giải quyết các thủ tục hành chính, đặc biệt là 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu, đã tiếp nhận và giải quyết 3.620 hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, trong đó đã giải quyết 3.620 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn. Có 326 doanh nghiệp và 2.589 cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến. Thu nhận hồ sơ cấp 6.441 thẻ CCCD và 2.907 tài khoản định danh điện tử cho công dân.

Cũng tại cuộc họp này, các thành viên Tổ công tác, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình, đồng thời nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và đề xuất các giải pháp trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận cuộc họp, bà Lê Thị Trang Đài yêu cầu: các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Đề án 06, nhằm đổi mới, nâng cao hơn nữa nhận thức, tầm quan trọng của việc thực hiện Đề án cho cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là lãnh đạo các đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung liên quan đến Đề án số 06, đưa nội dung này trở thành công tác trọng tâm, xuyên suốt của đơn vị; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, nội dung phong phú về lợi ích, ý nghĩa của việc triển khai thực hiện Đề án 06 cho người dân, cơ quan tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan quản lý; Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ trình độ, năng lực để thực hiện công việc được giao theo thẩm quyền; bổ sung, sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ việc triển khai Đề án…

Thanh Hồng