Tin tổng hợp

Huyện Xuyên Mộc: giải ngân gần 42 tỷ đồng cho vay vốn theo Nghị quyết 11/NQ-CP

Bà Huỳnh Thị Mỹ Dung – Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Xuyên Mộc cho biết: sau khi được phân bổ vốn NHCSXH huyện đã nỗ lực triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng để hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế theo tinh thần Nghị quyết 11.

Tính đến ngày 14/11/2022, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Xuyên Mộc đã giải ngân các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết 11 với tổng số tiền gần 42 tỷ đồng với 863 khách hàng vay vốn, cụ thể: Cho vay Giải quyết việc làm 36.079 triệu đồng, cho vay Nhà ở xã hội 3.990 triệu đồng, cho vay Học sinh sinh viên mua máy tính 1.060 triệu đồng, cho vay Cơ sở giáo dục mầm non tư thục 420 triệu đồng, cho vay phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 305 triệu đồng.

Trong thời gian tới, Phòng giao dịch NHCSXH huyện sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội các cấp tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản hướng dẫn, triển khai, tìm kiếm khách hàng để cho vay nhằm đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Thanh Hồng.