Tin tổng hợp

Huyện Xuyên Mộc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2022

Chiều 31/12, UBND huyện Xuyên Mộc tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà Nước năm 2022. Dự hội nghị có các ông Huỳnh Kim Sơn- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; bà Lê Thị Trang Đài- Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện, BTV Huyện ủy; Trưởng các đoàn thể chính trị- xã hội của huyện; thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; lãnh đạo một số ngành chức năng; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.

Hội nghị đã thông qua các Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2022; Một số chủ trương, biện pháp chỉ đạo, quản lý và điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2022.


ảnh: bà Lê Thị Trang Đài- Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc phát biểu tại hội nghị

Năm 2021, là năm có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid -19, song, nhờ sự chủ động tích cực của các cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận của người dân, cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội của huyện Xuyên Mộc vẫn có bước phát triển khá. Đa số các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra; thu ngân sách rên địa bàn ước đạt 2.366 tỷ đồng, đạt 132% so với dự toán năm, tăng 2,5% so với năm 2020; đến cuối năm 2021 số hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm còn 0,85% so với tổng số hộ dân, đạt 103,2% kế hoạch. Các chính sách an sinh xã hội; an ninh, quốc phòng được đảm bảo, giữ vững.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc Lê Thị Trang Đài: trên cơ sở các nhiệm vụ được giao, các phòng, ban, ngành, đơn vị, địa phương cần vận dụng linh hoạt trong chỉ đạo phân bổ, giao chỉ tiêu kế hoạch phù hợp điều kiện thực tế. Yêu cầu các thủ trưởng, người đứng đầu các cấp, ngành phải bám sát kế hoạch của UBND huyện để chỉ đạo quyết liệt; dứt khoát chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế của năm 2021.

Nguyễn Thắng