Tin tổng hợp

Huyện Xuyên Mộc: góp ý kiến dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng.

Sáng 18/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Xuyên Mộc tổ chức Hội nghị  góp ý về dự thảo văn kiện Đại hội  XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025.


ảnh: ông Trần Văn Phương , chủ tịch UBMTTQ huyện chủ trì hội nghị.

Trước đó, Ủy ban MTTQ huyện đã gửi văn kiện Đại hội XIII của Đảng và toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Xuyên Mộc khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tới các đại biểu để nghiên cứu. Theo đó, các ý kiến của đại biểu đều thống nhất về bố cục, các đề mục và cách trình bày, chủ đề và phương châm của đại hội. Các ý kiến cho rằng: Văn kiện và Dự thảo báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, chu đáo, đánh giá toàn diện kết quả đạt được, phân tích những hạn chế, đưa ra những bài học kinh nghiệm..., báo cáo chính trị thể hiện được tư duy, tầm nhìn chiến lược, mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản, thể hiện quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ và nhân dân Xuyên Mộc trong nhiệm kỳ tới.


ảnh: Đại biểu Phạm Bá Đương góp ý văn kiện đại hội Đảng các cấp.


ảnh: Đại biểu Bành Trọng Hồng góp ý vào dự thảo báo cáo
chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến tập trung đề nghị báo cáo cần làm rõ hơn kết quả hoạt động một số lĩnh vực như: hoạt động giáo dục đào tạo; công tác bảo đảm an ninh trật tự; bổ sung số liệu phân tích việc cấp giấy CNQSĐ chưa đạt thể hiện ở nguyên nhân nào… Một số đại biểu cũng đề nghị cần có những giải pháp rõ hơn đối với việc quản lý đất công trên địa bàn hiện nay.


ảnh: Đại biểu dự hội nghị.

Sau hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện tổng hợp các ý kiến và gửi văn bản phản biện đến cơ quan chủ trì soạn thảo theo quy định.

Thanh Hồng-Đài TT Xuyên Mộc.