Tin tổng hợp

Huyện Xuyên Mộc: hội nghị giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2016
Chiều ngày 13/01/2016, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Xuyên Mộc đã tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2016 cho 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. Ông Đặng Thanh Minh- Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Xuyên Mộc, đến nay các bước tuyển quân được thực hiện khá toàn diện, công tác tham mưu, phúc tra quản lý nguồn, xét duyệt nghĩa vụ quân sự 02 cấp, khám sức khỏe và công tác bình cử, tổ chức xâm nhập và hoàn chỉnh hồ sơ được các thành viên trong hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện thực hiện đảm bảo thời gian kế hoạch yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Trên cơ sở chỉ tiêu Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh giao và tổng số thanh niên đủ điều kiện của từng xã, thị trấn, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Xuyên Mộc đã giao chỉ tiêu và chỉ tiêu dự phòng cho từng xã, thị trấn với tổng số 262 thanh niên. Trong đó, xã Tân Lâm 15 thanh niên, xã Bàu Lâm 23 thanh niên, xã Hòa Hưng 15 thanh niên, xã Hòa Bình 22 thanh niên, xã Phước Tân 18 thanh niên, xã Phước Thuận 15 thanh niên, xã Bình Châu 40 thanh niên, xã Bưng Riềng 10 thanh niên, xã Bông Trang 09 thanh niên, xã Xuyên Mộc 24 thanh niên, xã Hòa Hội 23 thanh niên, xã Hòa Hiệp 38 thanh niên và thị trấn Phước Bửu 10 thanh niên.

ảnh: hội nghị giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2016

Để thực hiện hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2016, Hội nghị đã thảo luận thống nhất thông qua các kế hoạch về tổ chức khám kiểm tra lại sức khỏe cho thanh niên nhập ngũ, kế hoạch tổ chức hội trại tòng quân và kế hoạch tổ chức giao nhận quân năm 2016.

                     NGUYỄN THẮNG- ĐÀI TT HUYỆN XUYÊN MỘC.