Tin tổng hợp

Huyện Xuyên Mộc hội nghị hiệp thương lần 3, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử

Chiều ngày 15/4, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Xuyên Mộc đã tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026.


ảnh: quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã báo cáo về tình hình và kết quả tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021- 2026.Theo đó, việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng đủ trình tự, thủ tục với sự tham gia của đông đảo cử tri.


ảnh: bà Định Thị Hồng Nhung- CT Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Xuyên Mộc- phó hủ tịch UB bầu cử huyện
phát biểu khai mạc hội nghị


ảnh: các đại biểu thảo luận


ảnh: hội nghị hiệp thương lần 3, các đại biểu biểu quyết
danh sách ứng cử  Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã thảo luận và biểu quyết 96,5% danh sách ứng cử Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm có 61 người.

                   Nguyễn Thắng-TTVH huyện Xuyên Mộc