Tin tổng hợp

Huyện Xuyên Mộc: Hội nghị tổng kết công tác Dân vận của Đảng và chương trình phối hợp năm 2019.

Ngày 8/1, Huyện  ủy Xuyên Mộc tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Dân vận của Đảng và chương trình phối hợp năm 2019.


ảnh: ông Đặng Thanh Minh-phó bí thư Huyện ủy;
ông Cáp Văn Thường-Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng chủ trì hội nghị.

 Năm 2019, tập trung triển khai quán triệt và sơ, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận; lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc "Triển khai 02 nhiệm vụ trọng tâm về công tác dân vận năm 2019 của Đảng bộ Huyện với nội dung cụ thể là đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo", công tác "Dân vận chính quyền".


ảnh: ông Ninh Đức Bảo-Phó Ban Dân vận Huyện ủy báo cáo tại hội nghị


ảnh: Toàn cảnh hội nghị

Tiếp tục phối hợp với MTTQ và các tổ chức thành viên chủ động tích cực tuyên truyền, thực hiện tốt công tác vận động nhân dân như hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; xây dựng Quỹ "Vì người nghèo"; đoàn kết tham gia phát triển kinh tế; vận động thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự lên đường nhập ngũ; vận động các chức sắc, đồng bào tôn giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Trong năm, các thành viên Ban chỉ đạo-chương trình phối hợp các  xã đăng ký và thực hiện 135 mô hình "Dân vận khéo" trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, quốc phòng an ninh. Chính quyền các cấp đã tiếp nhận và giải quyết đúng hẹn 1.005 hồ sơ các loại (đạt 92%), tổ chức 290 buổi tiếp xúc, đối thoại với 359 lượt công dân, tiếp nhận và giải quyết 33 đơn thư khiếu nại, tố cáo (đạt 82,5%).

Tại hội nghị, có 23  tập thể được nhận giấy khen thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm và trong việc thực hiện Chương trình phối hợp năm 2019.

Thanh Hồng-Đài TT Xuyên Mộc