Tin tổng hợp

Huyện Xuyên Mộc hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa các đơn vị Công An, Quân Sự, Biên Phòng năm 2015
Huyện Xuyên Mộc hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa các đơn vị Công An, Quân Sự, Biên Phòng năm 2015 theo nghị định số 77 ngày 12/07/2010 của Chính Phủ.

Chiều ngày 25/12/2015, huyện Xuyên Mộc đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp đảm bảo ANTT giữa các đơn vị Công an, Quân sự, Biên Phòng năm 2015 theo nghị định số 77 ngày 12/07/2010 của Chính Phủ. Đến dự hội nghị có lãnh đạo Công An tỉnh, Bộ đội biên Phòng Tỉnh, Huyện Uỷ, UBND huyện.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Trong năm 2015, công tác phối hợp giữa các đơn vị Công an, Quân sự, Biên Phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANCT, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn huyện Xuyên Mộc đạt nhiều kết quả, các đơn vị đã xây dựng thực hiện qui chế phối hợp nghiêm túc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xây dựng kế hoạch bảo vệ các ngày lễ, tết trong năm và đại hội đảng nhiệm kỳ 2015- 2020 trên địa bàn huyện; chủ động nắm bắt tình hình, tuần tra kiểm soát bảo vệ ANTT, qua đó đã giúp cơ quan chức năng điều tra làm rõ 106/113 vụ vi phạm về trật tự xã hội, phát hiện và xử lý 44 vụ việc vi phạm pháp luật về ma túy. Song song đó, các lực lượng phối hợp còn làm tốt công tác bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ và công tác diễn tập năm 2015.

Tại hội nghị, các đơn vị cũng đã triển khai kế hoạch phối hợp lực lượng giữa công an, quân sự, biên phòng trên địa bàn huyện Xuyên Mộc trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH và nhiệm vụ quốc phòng năm 2016 theo Nghị Định77 ngày 12/07/2010 của Chính Phủ.                                  

                 NGUYỄN THẮNG- ĐÀI TT HUYỆN XUYÊN MỘC.