Tin tổng hợp

Huyện Xuyên Mộc: Hội nghị Uỷ ban mặt trận Tổ quốc huyện lần thứ 11 nhiệm kỳ 2014-2019

Sáng  ngày 15/3, Ủy ban MTTQ huyện Xuyên Mộc tổ chức hội nghị lần thứ 11, nhiệm kỳ 2014-2019. Tổng kết công tác mặt trận tổ quốc 2018, triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2019. Dự, chỉ đạo hội nghị có ông: Nguyễn Văn Độ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.


ảnh: bà Phan Thị Mỹ Dung, PCT UBMTTQ huyện báo cáo tại hội nghị

Trong năm 2018, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn huyện để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước; các cuộc vận động góp phần cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của huyện. Mặt trận Tổ quốc các cấp đặc biệt chú trọng thực hiện các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", " học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" được triển khai có hiệu quả. Hiện nay, 13 xã, thị trấn trong huyện đã xây dựng được nhiều mô hình do Mặt trận chủ trì xây dựng thực hiện nội dung của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; có 7/13 xã, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa, 100/100 ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa, đạt 100%; 33.320 hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa, đạt 92,81%. Năm 2018, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện đã vận động được hơn 1,2 tỷ đồng Qũy vì người nghèo, từ nguồn vận động trên đã xây tặng 12 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 620 triệu tỷ đồng…Ngoài ra, còn phối hợp vận động các tổ chức, mạnh thường quân tặng hàng ngàn suất quà  cho các hộ gia đình khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, tặng 7 xe lăn cho người khuyết tật tổng trị giá gần 3,5 tỷ đồng.

Nhân dịp ngày, UBND huyện Xuyên Mộc đã tặng giấy khen cho 05  tập thể, 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong  công tác mặt trận 2018. Cũng tại hội nghị, UBMTTQVN Huyện đã hiệp thương cử bổ sung chức danh ủy viên thường trực và chủ tịch UB Mặt trận tổ quốc Việt nam huyện Xuyên Mộc, nhiệm kỳ 2014- 2019.

Thanh Hồng-Đài TT huyện Xuyên Mộc