Tin tổng hợp

Huyện Xuyên Mộc hội tổng kết nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác PCCCR mùa khô năm 2014- 2015
Huyện Xuyên Mộc hội tổng kết nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác PCCCR mùa khô năm 2014- 2015 và triển khai kế hoạch thực hiện phương án PCCCR mùa khô năm 2015-2016

Sáng ngày 02/12/2015, tại Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu- Phước Bửu, Ban chỉ đạo bảo vệ và phát triển rừng huyện Xuyên Mộc đã tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện công tác PCCCR mùa khô năm 2014- 2015 và triển khai kế hoạch thực hiện phương án PCCCR mùa khô năm 2015-2016. Dự hội nghị có ông Huỳnh Bách Tiến- phó chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc, trưởng Ban chỉ đạo và phát triển rừng huyện và lãnh đạo Chi cục kiểm lâm tỉnh BRVT.

Trong mùa khô năm 2015- 2016, Ban chỉ đạo bảo vệ và phát triển rừng huyện Xuyên Mộc đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành tới các ban chỉ đạo ở địa phương. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các công trình PCCCR đối với các chủ rừng. Qua đó, các địa phương có rừng và các chủ rừng đã tổ chức phối hợp, triển khai, thực hiện tốt các nội dung phương án PCCCR mùa khô năm 2014- 2015. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được Hạt kiểm lâm, các địa phương tổ chức thường xuyên bằng nhiều hình thức và nội dung phong phú. Tuy nhiên trên địa bàn toàn huyện vẫn xãy ra 08 vụ cháy với diện tích hơn 140 ngàn mét vuông thuộc các lâm phần do các chủ rừng quản lý như: khu bảo tồn 06 vụ diện tích  hơn 92 ngàn mét vuông, Ban quản lý rừng phòng hộ 02 vụ  với diện tích hơn 51 ngàn mét vuông. Các vụ cháy được phát hiện sớm nên thiệt hại không đáng kể.

Theo kế hoạch thực hiện phương án PCCCR mùa khô năm 2015- 2016 của Ban chỉ đạo bảo vệ và phát triển rừng huyện Xuyên Mộc, là: tổng diện tích công trình đường băng cháy hơn 494 hecta, gồm: diện tích được thực hiện bằng vốn ngân sách là 448 hecta, diện tích thực hiện bằng vốn của các chủ trừng khác là hơn 46 hecta. Biện pháp phòng cháy được Ban chỉ đạo xây dựng, như:  tổ chức cảnh báo cháy rừng, tuyên truyền giáo dục, cảnh báo những khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao, xác định những khu vực đột trước có điều kiện; tập huấn nghiệp vụ và diễn tập PCCCR và kiểm tra giám sát thực hiện phương án PCCCR. Đối với việc chữa cháy rừng, thực hiện theo phương châm 04 tại chỗ: lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ; tổ chức theo dõi cập nhập thông tin diễn biến tình hình cháy rừng và báo cáo kịp thời về ban chỉ đạo theo qui định.

                  NGUYỄN THẮNG- ĐÀI TT HUYỆN XUYÊN MỘC.