Tin tổng hợp

Huyện Xuyên Mộc: họp báo cáo tiến độ thực hiện kế hạch xây dựng nông thôn mới xã Phước Thuận 6 tháng đầu năm.
Sáng 14/7/2016, UBND huyện Xuyên Mộc đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện KH xây dựng NTM (nông thôn mới) trên địa bàn xã Phước Thuận trong 6 tháng đầu năm và KH xây dựng NTM trong 6 tháng cuối năm 2016. Ông Huỳnh Bách Tiến, phó chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc chủ trì cuộc họp.


ảnh: Ông Huỳnh Bách Tiến, phó chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ
thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Phước Thuận.

Theo kết quả đánh giá từng tiêu chí, trong 6 tháng đầu năm 2016, xã Phước Thuận đã đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới, gồm: tiêu chí quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, chợ nông nông thôn, bưu điện, tiêu chí nhà ở dân cư, thu nhập, hộ  nghèo, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục, văn hóa xã hội, môi trường và hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh. Còn lại 4/19 tiêu chí chưa đạt là: trường học, cơ sở vật chất văn hóa, y tế và tiêu chí an ninh trật tự xã hội.


ảnh: đại diện Ban quản lý xây dựng NTM xã Phước Thuận báo cáo tại cuộc họp.

Trong 6 tháng còn lại của năm 2016, Xã tiếp tục củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo, ban vận động, ban giám sát, ban quản lý và ban phát triển các ấp đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nông thôn  mới. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, đề án xây dựng NTM của xã giai đoạn 2012-2015 và kế hoạch xây dựng NTM 2016 trên địa bàn xã, phấn đấu thực hiện hoàn thành thêm 4 tiêu chí còn lại.

Tại cuộc họp Ban quản lý xây dựng NTM xã Phước Thuận cũng đã đề nghị BCĐ xây dựng nông thôn mới của tỉnh và  huyện hỗ trợ một số vấn đề: mở thêm các lớp tập huấn cho cán bộ xã, ấp để nâng cao năng lực thực hiện dề án và kế hoạch xây dựng NTM; tỉnh cần bố trí đủ nguồn vốn theo cơ cấu để tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương có đủ nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu để thực hiện Đề án xây dựng NTM đúng tiến độ…

Phát biểu tại cuộc họp, ông Huỳnh Bách Tiến, phó chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo các thành viên BCĐ xây dựng NTM huyện tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tại xã Phước Thuận, phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí và được công nhận vào cuối năm 2016 này.

Thanh Hồng-Đài TT Xuyên Mộc.