Tin tổng hợp

Huyện Xuyên Mộc họp nghe Sở ngành góp ý Kế hoạch tổ chức Lễ hội Tàu không số - Đường Hồ Chí Minh trên biển.

Chiều ngày 11/9, Ông Nguyễn Quốc Khanh, phó Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc chủ trì cuộc họp nghe các Sở, ngành góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức Lễ hội Tàu không số - Đường Hồ Chí Minh trên biển năm 2021.


ảnh: ông Nguyễn Minh Thích-Trưởng Phòng VHTT thông qua Dự thảo
Kế hoạch
tổ chức Lễ hội Tàu không số - Đường Hồ Chí Minh trên biển 2021.

Theo kế hoạch, việc tổ chức Lễ hội Tàu không số - Đường Hồ Chí Minh trên biển nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng và nhân dân ta, nêu cao những tấm gương bất khuất của các chiến sĩ cách mạng đã hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; tuyên dương, tri ân công lao của các thế hệ đã cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, quảng bá giới thiệu về văn hóa, tiềm năng, thế mạnh, giá trị lịch sử của khu di tích là điểm đến hấp dẫn đối với du khách để thúc đẩy phát triển ngành du lịch, dịch vụ trên địa bàn huyện nói riêng và của tỉnh nói chung. Dự kiến thời gian tổ chức Lễ hội trong 02 ngày ( ngày 24 & 25/4/2021), tại Di tích Tàu không số Lộc An, Phước Thuận. Nội dung hoạt động chính của lễ hội: Lễ dâng hương Di tích Lịch sử Cách mạng Đoàn tàu không số-Đường Hồ Chí Minh trên biển; triển lãm ảnh và trưng bày hiện vật; Tọa đàm, giao lưu với nhân chứng lịch sử và xem phim tư liệu; chương trình nghệ thuật; đua thuyền truyền thống và các hoạt động TDTT; Ẩm thực, thi cắm hoa; Tổ chức giải chạy việt dã…


ảnh: các Sở, ngành góp ý tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện các Sở ngành đã thể hiện sự quan tâm, đóng góp hoàn thiện Kế hoạch. Văn phòng UBND tỉnh sẽ tham mưu, đôn đốc các sở, ngành liên quan, phối hợp huyện Xuyên Mộc tổ chức thành công chương trình; Sở Văn hóa và thể thao sẽ thẩm định chương trình biểu diễn phục vụ lễ hội, phối hợp tổ chức lễ hội; sở du lịch chỉ đạo Trung tâm thông tin và Xúc tiến du lịch tỉnh phối hợp, hỗ trợ cung cấp hình ảnh, tư liệu triển lãm, định hướng các tour, tuyến đưa khách du lịch tham gia lễ hội thành điểm kết nối du lịch trong thời gian tới…

Sau khi nghe các đại biểu tham dự cuộc họp phát biểu đóng góp ý kiến, ông Nguyễn Quốc Khanh, phó chủ tịch UBND đề nghị Phòng Văn hóa và Trung tâm VHTT-TT chủ trì tiếp tục có sự phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu, chất lượng và tiến độ thời gian.

Thanh Hồng-TTVH huyện Xuyên Mộc