Tin tổng hợp

HUYỆN XUYÊN MỘC: KHAI GIẢNG LỚP SƠ CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2019.

 Sáng ngày 5/6, Ban Tuyên giáo huyện Xuyên Mộc phối hợp Ban Tổ chức Huyện ủy tổ chức khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2019.

Trong khoảng thời gian 3 tháng, từ tháng 6 đến tháng 8/2019 với 3 đợt học, các học viên sẽ được truyền đạt 18 chuyên đề về những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - LêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; lịch sử và đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; vấn đề công nghiệp hóa - nhiệm vụ trọng tâm của thời kỳ quá độ lên XHCN ở Việt Nam.


ảnh: báo cáo viên tại lớp học

Qua lớp học nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị cho các học viên có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị trong thời gian tới, từ đó vận dụng kiến thức được học vào thực tế công tác và cuộc sống. Chủ động, tích cực tham gia cùng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội và vận động nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước. Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên sẽ được cấp chứng nhận trình độ sơ cấp lý luận chính trị, lớp học phấn đấu trên 70 học viên đạt kết quả khá giỏi.

Thanh Hồng-đài TT Xuyên Mộc