Tin tổng hợp

Huyện Xuyên Mộc kiểm tra, giám sát chiến dịch diệt lăng quăng - vệ sinh môi trường các xã, thị trấn

Nhằm đánh giá công tác chỉ đạo và huy động lực lượng của chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân tham gia chiến dịch diệt lăng quăng-vệ sinh môi trường trên địa bàn xã, thị trấn. Ngày 10/7, Đoàn kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch bệnh huyện Xuyên Mộc tổ chức kiểm tra chiến dịch diệt lăng quăng - vệ sinh môi trường trên địa bàn các xã thị trấn.

Nội dung Đoàn kiểm tra, gồm: công tác tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng – vệ sinh môi trường ngày 10/7/2018 của UBND xã, thị trấn; Triển khai và phân công nhiệm vụ từng thành viên Ban chỉ đạo, các ban ngành, đoàn thể xã, thị trấn, trưởng các ấp, khu phố thực hiện; công tác phòng chống sốt xuất huyết; xử lý các vi phạm; Các ấp,khu phố huy động lực lượng ra quân kiểm tra, giám sát chiến dịch diệt; báo cáo của UBND xã, thị trấn về thực hiện chiến dịch.


ảnh: Đoàn kiểm tra
các cơ sở kinh doanh thu mua ve chai, vỏ xe và các hộ gia đình tại xã Hòa Hiệp

Kiểm tra thực tế tại xã Hòa hiệp, đây là địa phương có số ca mắc bệnh số xuất huyết cao nhất trong toàn huyện Xuyên Mộc, tính từ đầu năm đến nay là 20 ca. Địa phương đã triển khai thực hiện tốt kế hoạch chiến dịch diệt lăng quăng- vệ sinh môi trường trên địa bàn xã, tuy nhiên kiểm tra các cơ sở kinh doanh thu mua ve chai, vỏ xe và các hộ gia đình vẫn còn phát hiện có lăng quăng.


ảnh: Đoàn kiểm tra
các cơ sở kinh doanh thu mua ve chai tại xã Hòa Hội

Tại xã hòa Hội, công tác chỉ đạo và huy động lực lượng của chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân tham gia chiến dịch diệt lăng quăng-vệ sinh môi trường trên địa bàn xã đã được triển khai thực hiện tốt.

Được biết, Đoàn kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch bệnh huyện Xuyên Mộc sẽ kiểm tra chiến dịch cho đến hết ngày 14/7 tại các xã thị trấn.

Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc