Tin tổng hợp

Huyện Xuyên Mộc: Lễ ra quân “Hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân- Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện”.

Để thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1676 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội. Nhằm tuyên truyền, khuyến khích vận động Nhân dân tham gia BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bưu điện Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch về việc tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Sáng 23/5, BHXH Huyện phối hợp với Bưu điện huyện Xuyên Mộc tổ chức Lễ ra quân "Hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân- Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện".


ảnh: ông Lê Trần Nam, PGĐ BHXH huyện Xuyên Mộc phát biểu tại Lễ ra quân.


ảnh: 1


ảnh 2: các đại biểu tại Lễ ra quân (ảnh 1+2)

Với chủ đề truyền thông của Lễ ra quân là: "Chính sách BHXH- Điểm tựa an sinh của người lao động và nhân dân", nội dung truyền thông bao gồm các chế độ BHXH;  vị trí, vai trò, ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH, đặc biệt nhấn mạnh về lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện. Qua đó, truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa như: "Đảng và Nhà nước chăm lo cuộc sống nhân dân thông qua chính sách BHXH"; "BHXH là chính sách bảo hiểm của Đảng và nhà nước, vì quyền lợi của NLĐ và nhân dân"; "Đảng và Nhà nước quyết tâm thực hiện BHXH toàn dân"; "Hãy tham gia BHXH vì sự ổn định cuộc sống của bản thân và gia đình"…Cán bộ, nhân viên của 2 đơn vị đã tuyên truyền, vận động trực tiếp tới đối tượng người dân và người lao động khu vực phi chính thức về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, những rủi ro khi không tham gia. Từ đó, thay đổi nhận thức và hành động của người dân trong việc ổn định cuộc sống và đảm bảo an sinh xã hội.


ảnh: hoạt động diễu hành gắn với việc tuyên truyền những
thông điệp về
quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện


ảnh:
nhiều thông điệp ý nghĩa như thế này được truyền tải đến  người dân
qua các phương tiện truyền thông và hoạt động diễu hành tại buổi lễ ra quân.

Tại lễ ra quân, Ban tổ chức chương trình còn tổ chức tuyên truyền lưu động bằng phương tiện ô tô, xe máy có gắn các thông điệp truyền thông BHXH. Mục tiêu của lễ ra quân là hướng tới phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện trong và sau lễ ra quân, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2020; tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan BHXH, Bưu điện trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao.

Được biết, tính đến tháng 5/2020, Huyện Xuyên Mộc đã có 577 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Thanh Hồng-Đài TT Xuyên Mộc.