Tin trong nước

HUYỆN XUYÊN MỘC: SƠ KẾT 3 NĂM (2016-2018) VỀ TRIỂN KHAI NHÂN RỘNG CÁC MÔ HÌNH HỌC TẬP

Ngày 3 tháng 07 năm 2019, BCĐ Xây dựng xã hội học tập huyện Xuyên Mộc đã tổ chức sơ kết 03 năm về triển khai nhân rộng các mô hình học tập, giai đoạn 2016-2018.


ảnh: ông Nguyễn Tấn Hậu, trưởng phòng GD-ĐT phát biểu khai mạc

Qua 3 năm triển khai thực hiện, nhận thức của hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn huyện huyện về học tập suốt đời đã có nhiều chuyển biến tích cực. 100% các xã, thị trấn đã kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập. Các tầng lớp nhân dân đã được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phong trào học tập suốt đời. Tính đến năm 2018 có 15.266 hộ đạt 43% danh hiệu " Gia đình hiếu học", có 1 dòng họ đạt danh hiệu " Dòng họ hiếu học", Danh hiệu "Cộng đồng học tập" là ấp, khu phố đạt 41%, Danh hiệu " Đơn vị học tập " là 43 đơn vị đạt 68%. Bên cạnh đó lĩnh vực giáo dục cũng có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ học sinh đến lớp tăng hàng năm, công tác phổ cập giáo dục được giữ vững và nâng chuẩn, cơ sở vật chất trường học, trang thiết bị dạy học cũng được quan tâm đầu tư.

Tại Hội nghị sơ kết, các đại biểu cũng đã tập trung trao đổi, thảo luận đưa ra những kiến nghị, đề xuất nhằm đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời. Trên cơ sở đó, hằng năm sẽ có tổ chức kiểm tra giám sát việc đánh giá, công nhận các danh hiệu học tập theo đúng quy định, tích cực tham gia đóng góp, thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và xây dựng các chương trình liên tịch giữa Hội Khuyến học và các đoàn thể tại địa phương…


ảnh: toàn cảnh hội nghị.

Với những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND huyện XM đã tặng Giấy khen cho 05 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai nhân rộng mô hình "Gia đình hiếu học", "Dòng họ hiếu học", "Cộng đồng học tập" và "Đơn vị học tập" giai đoạn 2016-2018.

Thanh Hồng-Đài TT Xuyên Mộc.