Tin tổng hợp

Huyện Xuyên Mộc: Sơ kết công tác Hội Cựu chiến binh 6 tháng đầu năm 2018

Sáng ngày 15/6, Hội CCB huyện Xuyên Mộc đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.


ảnh: Ông Nguyễn Văn Độ, phó bí thư TT Huyện ủy đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.


ảnh: ông Nguyễn Xuân Sửu, chủ tịch Hội CCB phát biểu khai mạc 
Hội nghị.


ảnh: toàn cảnh 
Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Hội CCB huyện đã tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, hội viên. Mỗi hội viên CCB luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy truyền thống "Bộ đội cụ Hồ" tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, là lực lượng nòng cốt trong các  phong trào thi đua ở cơ sở. Thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống nhân các ngày lễ lớn, phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước đến hội viên, đoàn viên thanh niên và nhân dân. Trong 6 tháng, các cấp hội đã phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức được 06 buổi nói chuyện truyền thống, thu hút gần 3.000 lượt học sinh và giáo viên tham gia. Công tác xây dựng và phát triển hội viên được chú trọng, toàn huyện  đã kết nạp được 23 hội viên mới, nâng tổng số hội viên CCB lên 2.242 hội viên; xây dựng quỹ "1 cây 1 con" toàn huyện Hội đạt trên 2,2 tỷ đồng; Hội đã vay vốn uỷ thác với NHCSXH hơn 55 tỷ đồng cho 1.936 hội viên vay phát triển kinh tế góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo trong tổ chức hội; cùng đó các câp Hội tích cực tham gia các phong trào: Hội cựu chiến binh gương mẫu chung sức xây dựng nông thôn mới; Nghĩa tình đồng  đội…

Trên cơ sở đó, trong 6 tháng cuối năm, Hội cần tập trung thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh tại địa phương gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và xây dựng nông thôn mới; tổ chức chăm lo, giúp đỡ CCB nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; phối hợp với các đoàn thể giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng.

Thanh Hồng-đài TT Xuyên Mộc.