Tin tổng hợp

Huyện Xuyên Mộc: tập huấn tổng điều tra DS Nhà ở 2019.

Nhằm chuẩn bị tốt cho cuộc tổng điều tra dân số, nhà ở diễn ra vào 0h ngày 01/4/2019, từ ngày 20/3 đến ngày 22/3 huyện Xuyên Mộc tiếp tục tổ chức tập huấn nghiệp vụ lớp thứ 4 với 55 điều tra viên.


ảnh: toàn cảnh buổi tập huấn.

 Trong thời gian 3 ngày các học viên được nghe hướng dẫn cách ghi phiếu điều tra mẫu như thông tin về các thành viên trong hộ, thông tin về người chết của hộ, thông tin về nhà ở… Sau khi nắm chắc cách ghi phiếu điều tra mẫu các điều tra viên sẽ được hướng dẫn cài đặt và thực hành trên máy tính bảng và điện thoại đi động.  

Được biết, số điều tra viên, tổ trưởng và Ban chỉ đạo các cấp toàn huyện được tập huấn qua 4 lớp (từ ngày 01/3 đến nay)  là 250 người.

Huyện Xuyên Mộc có 260 địa bàn điều tra hộ và 68 địa bàn điều tra đặc thù với 250 điều tra viên. Theo kế hoạch, thời gian thu thập thông tin của các điều tra viên là 25 ngày, bắt đầu từ ngày 1-4-2019 và kết thúc chậm nhất vào ngày 25-4-2019.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn trong cả nước nói chung và ở huyện Xuyên Mộc nói riêng nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở, góp phần phục vụ việc xây dựng, hoạch định chiến lược ổn định dân số, phát triển kinh tế-xã hội.

Thanh Hồng-đài TT Xuyên Mộc.