Tin tổng hợp

huyện Xuyên Mộc: Tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc với nội dung báo cáo về khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về đất đai. Tham gia buổi họp có ông Nguyễn Văn Hải – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, bà Lê Thị Trang Đài, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc và thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị có liên quan, lãnh đạo 13 xã, thị trấn.

Tại buổi làm việc, huyện Xuyên Mộc báo cáo khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai: bản đồ địa chính xây dựng cơ sở dữ liệu có sự chênh lệch diện tích đo đạc mới, gây khó khăn cho việc cấp giấy CN; đề nghị sở TNMT, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thống nhất quan điểm trong công tác cấp đổi giấy CN trên cơ sở tôn trọng tính pháp lý bản đồ địa chính đã đo đạc mới, khi xét cấp đổi giấy CN QSD đối với các trường hợp tứ cận thửa đất đã ký giáp ranh, xác nhận không tranh chấp thì không yêu cầu bóc tách phần diện tích chồng lấn do sai lệch giữa 2 lần đo đạc.  Bên cạnh đó huyện gặp khó khăn trong việc chỉnh lý biến động đường giao thông, sông suối cũng như vướng mắc về ranh mương thuỷ lợi do UBND tỉnh thu hồi để đầu tư xây dựng công trình hệ thống thuỷ lợi Sông Hoả tại xã Bông Trang. Tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã, thị trấn rất chậm, đề nghị Sở tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai có giải pháp đẩy nhanh công tác cấp đổi giấy chứng nhận….

Sau khi nghe Đại diện Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở cùng nhau trao đổi, trả lời, hướng dẫn đối với lĩnh vực được phân công phụ trách.

Kết thúc buổi làm việc, Ông Nguyễn Văn Hải – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các đơn vị trực thuộc có liên quan tăng cường trao đổi, phối hợp, hướng dẫn cùng giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc kịp thời cho Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai tại địa phương. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc phối hợp và chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường và các xã rà soát, tổng hợp từng nội dung. Cụ thể: về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, quá trình tiếp nhận, quản lý các khu đất, diện tích đất của từng hộ gia đình, cá nhân và có văn bản báo cáo, đề xuất cụ thể gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết theo quy định.

Thanh Hồng.