Tin tổng hợp

Huyện Xuyên Mộc: tổ chức phiên họp thành viên Uỷ ban nhân huyện.

Chiều ngày 21/11, UBND huyện Xuyên mộc đã tổ chức họp thành viên UBND huyện nhằm thông qua dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Ông Nguyễn Quốc Khanh-p chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.


ảnh:
Ông Nguyễn Quốc Khanh-Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Năm 2019, dưới sự lãnh đạo, giám sát chặt chẽ, kịp thời của Huyện ủy, HĐND huyện; sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt, sáng tạo, của UBND huyện; sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong huyện nên kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển ổn định. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 3.309,60 tỷ đồng, đạt 100,01% NQ; tổng doanh thu TM-DV hơn 6.302 tỉ đồng; giá trị sản xuất CN-TTCN-xây dựng ước đạt hơn 1.007 tỉ đồng; tổng thu ngân sách dự toán cả năm ước  đạt hơn 1.481 tỉ đồng; tổng chi ngân sách cả năm ước đạt hơn 1.170 tỉ đồng. Nhìn chung, đa số các chỉ tiêu đạt mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa-thể dục-thể thao tiếp tục phát triển, công tác an sinh xã hội được quan tâm, QP-AN, TTATXH được giữ vững.


ảnh: quang cảnh cuộc họp

Trên cơ sở dự thảo báo cáo được thông qua  các đại biểu đã thảo luận tập trung vào một số nội dung như: dự toán thu-chi ngân sách; thuế;  Nông nghiệp, xử lý vi phạm đất đai, vệ sinh an toàn thực phẩm, tiếp công dân;  một số vấn đề về xây dựng NTM hiện nay….

Thanh Hồng-Đài TT Xuyên mộc.