Tin tổng hợp

Huyện Xuyên Mộc: Tổng kết Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Chiều ngày 25/12, UBND huyện Xuyên Mộc  tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5-9-2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng năm 2020.


ảnh: Chỉ huy Đồn Biên phòng Bình Châu báo cáo công tác phối hợp tại hội nghị.


ảnh: Đại biểu dự hội nghị.


ảnh: toàn cảnh hội nghị.

Trong năm 2020, lực lượng vũ trang đã phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm tại địa phương. Công tác phối hợp tổ chức tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên. Công tác nắm tình hình địa bàn và nâng cao nhận thức cho người dân về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tiếp tục được duy trì, đạt một số kết quả tích cực. Trong năm, các đơn vị đã phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn ven biển, trên biển được 6 đợt – 57 phương tiện tàu cá, phối hợp phối hợp tuần tra kiểm soát an toàn giao thông đường bộ 213 đợt, 852 lượt CB-CS, phát hiện 76 trường hợp vi phạm; thu gom 26 súng tự chế, 111 vũ khí thô sơ, 3 đầu đạn pháo, 2 quả bom…

Thời gian tới, lực lượng vũ trang huyện tiếp tục thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp theo Nghị định 03 của Chính phủ, trọng tâm là xử lý hiệu quả mọi tình huống không để bị động, bất ngờ; làm tốt công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; tăng cường công tác phối hợp trong phòng, chống dịch COVID-19; duy trì nghiêm các chế độ trực, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia khi có tình huống xảy ra.

Thanh Hồng-TTVH huyện Xuyên Mộc