Tin tổng hợp

Huyện Xuyên Mộc trao tặng Huy hiệu 50, 60, 65, 70 năm tuổi Đảng đợt 2/9/2019.

Ngày 20/9, Huyện ủy Xuyên Mộc đã tổ chức trao tặng Huy hiệu 50 năm, 55năm, 60 năm và 70 năm tuổi Đảng cho 16 đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ khu phố, ấp thuộc Đảng bộ các xã, thị trấn trong huyện Xuyên Mộc.


ảnh: ông Nguyễn Văn Thọ, bí thư Huyện ủy tặng hoa và trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Đợt này huyện Xuyên Mộc  có 02 đảng viên được trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 01 đảng viên nhận huy hiệu 60 năm tuổi đảng; có 03 đảng viên được trao tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và 10  đảng viên được trao tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.


ảnh: ông Nguyễn Văn Thọ, bí thư Huyện ủy, ông Nguyễn Hữu Lộc-phó chủ tịch HĐND huyện
tặng hoa và trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên.


ảnh
: ông Đào Sử Hồng, nhận hoa và Huy hiệu Đảng.

Các đồng chí đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng đợt này đều là những đảng viên sớm giác ngộ cách mạng, được kết nạp vào Đảng khi tuổi đời còn rất trẻ. Dù ở đâu và trên cương vị nào, các đồng chí cũng luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần cách mạng, gương mẫu phấn đấu vươn lên, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, và tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Thanh Hồng-Đài TT Xuyên Mộc.