Tin tổng hợp

Huyện Xuyên Mộc triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026

Ngày 19/1, Huyện ủy Xuyên Mộc tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.  Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Phạm Thành Chung, Bí thư Huyện uỷ Xuyên Mộc- Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử huyện; ông Huỳnh Kim Sơn- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; bà Lê Thị Trang Đài- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện; Chủ tịch UBMTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị- xã hội; Trưởng, phó các ban của HĐND huyện; lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ các xã, thị trấn.


ảnh: quang cảnh hội nghị


ảnh: các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được tập trung quán triệt Chỉ thị số 45 ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02 ngày 13/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy và Chỉ thị số 03 ngày 20/11/2020 của Ban Thường vụ Huyện Uỷ Xuyên Mộc về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Chỉ thị số 03, ngày 18/1/2021 của UBND huyện Xuyên Mộc về tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản của Huyện ủy, UBND huyện

Để cuộc bầu cử đạt kết quả cao nhất, phát biểu kết luận hội nghị, ông Phạm Thành Chung- Bí thư Huyện uỷ Xuyên Mộc đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các địa phương phải bắt tay ngay vào công việc; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các nội dung Chỉ thị của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác bầu cử; Trên cơ sở các nội dung quán triệt tại hội nghị hôm nay, các cấp, các ngành, các địa phương cần tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và vấn đề mới đến công tác chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, để khẩn trương cụ thể hóa và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai các công việc cần thực hiện trong cuộc bầu cử theo chức trách, nhiệm vụ được phân công, tuyệt đối không để xảy ra sai sót, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn huyện.

Nguyễn Thắng-TTVH huyện Xuyên Mộc