Tin tổng hợp

Huyện Xuyên Mộc triển khai kế hoạch tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2020

Ngày 8/8, UBND huyện Xuyên Mộc tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2020.


ảnh: quang cảnh hội nghị


ảnh: các đại biểu làm việc tại hội nghị

Báo cáo của UBND huyện Xuyên Mộc cho biết, năm 2020 UBND tỉnh BRVT dự kiến giao chỉ tiêu cho huyện Xuyên Mộc tuyển chọn và gọi 266 thanh niên nhập ngũ, trong đó có 2% là đảng viên tham gia nhập ngũ. Đến nay từng bước của quy trình tuyển chọn công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2020 được cơ quan thường trực Ban chỉ huy quân sự huyện Xuyên Mộc đã xây dựng các kế hoạch, công văn để triển khai tổ chức thực hiện. Cụ thể tháng 8 và tháng 9/2019 sẽ tiến hành xét duyệt nghĩa vụ quân sự 2 cấp; Tháng 10, 11/2019 tổ chức sơ tuyển sức khỏe và khám tuyển sức khỏe; Tháng 1/2020, tổ chức công khai, bình cử thực hiện dân chủ ở cơ sở và hoàn chỉnh hổ sơ, tiến hành chức hiệp đồng với các đơn vị nhận quân, chốt quân số, phát lệnh gọi công dân nhập ngũ; dự kiến tháng 2/2020 Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện sẽ tổ chức lễ giao nhận quân cho các đơn vị.

Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc.