Tin tổng hợp

Huyện Xuyên Mộc: triển khai luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Ngày 14/12, UBND huyện tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020, Nghị định số 118 của Chính phủ và tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc đến 100 người Cán bộ, công chức các phòng, ban ngành thuộc huyện; Cán bộ, công chức Công an huyện Xuyên Mộc- Ban chỉ huy quân sự huyện Xuyên Mộc-Chi Cục thuế khu vực Xuyên Mộc - Châu Đức-Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu,Cán bộ, công chức Hạt Kiểm lâm Xuyên Mộc và Cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân và Công an các xã, thị trấn - Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện.

Theo đó, tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Sở Tư pháp giới thiệu nội dung về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội thông qua ngày 13/11/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính có một số điểm mới cơ bản, như: Sửa đổi, bổ sung một số quy định chung về tái phạm, nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính đối với vi phạm hành chính nhiều lần; mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực; thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; thủ tục xử phạt và thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; đối tượng, điều kiện, thủ tục áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính... Nghị định 118 ngày 23/12/2021 Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính, hướng dẫn cách ghi biểu mẫu trong xử phạt vi phạm hành chính.

Việc triển khai, phổ biến Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi bổ sung và Nghị định 118/2021/NĐ-CP hướng dẫn thi hành, nhằm kịp thời cập nhật, bổ sung các điểm mới của Luật cho các đại biểu tham gia Hội nghị; qua đó, góp phần triển khai tổ chức thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện bảo đảm hiệu lực, hiệu quả.

Thanh Hồng