Tin tổng hợp

Huyện Xyên Mộc: Hội nghị triển khai Luật Thi hành án hình sự, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 91 của Chính phủ.

Sáng 19/6, Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thi hành án hình sự, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 91 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.


ảnh: ông Dương Ngọc Châu, Phó chủ tịch UBND  huyện-Chủ tịch HĐPBGDPL huyện phát biểu chỉ đạo


Ảnh: ông Hà Danh Vượng-trưởng Phòng y tế-báo cáo viên tại
hội nghị

 Hội nghị được tổ chức nhằm phổ biến những quy định cơ bản và điểm mới của Luật Thi hành án hình sự, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 91 Chính phủ triển khai thực hiện trên địa bàn toàn huyện nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; đồng thời, xác định trách nhiệm cụ thể và phát huy vai trò của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể có liên quan trong việc triển khai, tổ chức thực hiện.


ảnh:  Đại biểu Tương tác cùng báo cáo viên tại hội nghị


ảnh: Toàn cảnh hội nghị

So với Luật Thi hành án hình sự năm 2010, Luật Thi hành án hình sự năm 2019 mở rộng phạm vi điều chỉnh hơn về thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện; về thi hành bản án; quyết định về đình chỉ hoạt động có thời hạn; đình chỉ hoạt động vĩnh viễn; cấm kinh doanh; cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định; cấm huy động vốn và các biện pháp tư pháp áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội; quyền và nghĩa vụ của pháp nhân thương mại chấp hành án hình sự; biện pháp tư pháp.

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 là sự thể chế hóa quan điểm, chính sách của Đảng về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; kiểm soát tình hình sử dụng rượu, bia đang ở mức cao và có xu hướng tăng nhanh; hạn chế những ảnh hưởng bất lợi của sử dụng rượu, bia đối với sức khỏe, kinh tế, xã hội đang ngày càng gia tăng và là thách thức trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) mà Việt Nam đã cam kết.


ảnh: đại biểu tham dự HN tuyên truyền Luật.

Nghị định 91 của chính phủ  về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (Có hiệu lực ngày 05/01/2020) Nghị định này thay thế Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014). Theo đó Nghị định số 91/2019/NĐ-CP có nhiều thay đổi căn bản so với Nghị định số 102/2014/NĐ-CP.  Trong đó bổ sung rõ hơn các quy định về đối tượng vi phạm; hình thức xử phạt; biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm.

Thanh Hồng-TTVH Xuyên Mộc.