Tin tổng hợp

Khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng tháng 9/2020.

Ngày 28/9, Ban tuyên giáo Huyện ủy Xuyên Mộc tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp tháng 9 năm 2020.


ảnh: các học viên và đại biểu dự Lễ khai giảng.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 100  học viên là những thanh niên ưu tú của các chi, đảng bộ trực thuộc trên địa bàn Huyện. trong thời gian từ 28/9 đến  ngày 2/10, các học viên sẽ được trang bị 5 chuyên đề gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Nội dung cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.


ảnh: Toàn cảnh lớp học


ảnh: Báo cáo viên La Thị Thu Nga với chuyên đề "Khái lược Lịch sự ĐCS Việt Nam".

Kết thúc khóa học, các học viên viết bài thu hoạch đánh giá kết quả học tập và được cấp chứng nhận bồi dưỡng kết nạp Đảng. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các học viên nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng Sản Việt Nam; Đây sẽ là cơ sở để những thanh niên ưu tú tiếp tục rèn luyện về phẩm chất đạo đức, cống hiến và hoàn thành tốt nhiệm vụ và vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Được biết, từ đầu năm 2020 đến nay, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Xuyên Mộc đã tổ chức được 2 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng cho hơn 200 học viên.

Thanh Hồng-TTVH huyện Xuyên Mộc