Tin tổng hợp

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng

Sáng ngày 22/10, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Xuyên mộc phối hợp với Ban tổ chức Huyện ủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng tháng 10 năm 2018, cho gần 100 quần chúng ưu tú khối cơ quan, trường học và các xã, thị trấn tham dự lớp học.


ảnh: ông Ngô Văn Chính, Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy phát biểu khai mạc lớp học.


ảnh: toàn cảnh lớp học.

Trong thời gian 5 ngày, từ ngày 22 đến 26/10, các học viên được nghiên cứu các nội dung cơ bản về khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên.


ảnh: bà La Thị Thu Nga, phó Ban Tuyên giáo-báo cáo viên tại lớp học.

Cuối khóa, học viên làm bài kiểm tra, nếu đạt sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình.


ảnh: các đại biểu tham dự buổi khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng


ảnh: gần 100 quần chúng ưu tú khối cơ quan, trường học và các xã, thị trấn tham dự lớp học.

Được biết, đây là lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng thứ 2 trong năm 2018, thông qua lớp học này sẽ giúp cho quần chúng ưu tú xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực phấn đấu và rèn luyện để được đứng vào hàng ngũ của Đảng Công sản Việt Nam.

Thanh Hồng-Đài TT Huyện Xuyên Mộc