Tin trong nước

Khai mạc Kỳ họp lần thứ 7, HĐND huyện Xuyên Mộc

Sáng 24-7, HĐND huyện Xuyên Mộc khóa X (nhiệm kỳ 2016-2021) đã khai mạc Kỳ họp thứ 7.


ảnh:
ông Huỳnh Bách Chiến, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp.

Các ông: Huỳnh Bách Chiến, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Hữu Lộc, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Văn Hải, Phó Chủ tịch HĐND huyện, chủ tọa kỳ họp.


ảnh: Nguyễn Văn Hải, Phó Chủ tịch HĐND huyện báo cáo tại kỳ họp.


ảnh: toàn cảnh kỳ họp.

Trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp, các đại biểu nghe các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND huyện; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện. Trong đó, các báo cáo, tờ trình quan trọng như: Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của HĐND huyện; Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo công tác xét cấp Giấy CNQSDĐ, quản lý đất công và công tác quản lý, bảo vệ môi trường 6 tháng năm 2018; Báo cáo tình hình lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ; Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND huyện…

Theo báo cáo tại kỳ họp, trong 6 tháng đầu năm 2018, kinh tế - xã hội huyện Xuyên Mộc phát triển ổn định, các nhiệm vụ về văn hóa xã hội được chú trọng thực hiện, đạt yêu cầu; Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tiếp tục được nâng cao. Tình hình an ninh - chính trị, trật tự - an toàn xã hội được giữ vững. Nhiều chỉ tiêu kinh tế, xã hội, đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết của HĐND huyện. Cụ thể: thu ngân sách ước đạt 570 tỷ đồng, bằng 62% so với dự toán năm 2018, bằng 117,88% so với cùng kỳ 2017; tổng giá trị sản xuất ngành Nông, lâm, ngư nghiệp (theo giá cố định 2010) đạt hơn 1.523 tỷ đồng, bằng 107,76% so với năm 2017; Tổng doanh thu thương mại-dịch vụ-du lịch ước đạt hơn 2.679 tỷ đồng theo giá hiện hành, bằng 100,56% so với cùng kỳ năm 2017; giá trị sản xuất ngành CN-TTCN – xây dựng ước đạt hơn 391 tỷ đồng, bằng 102,12% so với cùng kỳ 2017... Dịch bệnh trên người và gia súc, gia cầm được kiểm soát. Các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển, các chế độ chính sách xã hội được giải quyết kịp thời, an sinh xã hội được đảm bảo…

Thanh Hồng-ĐTT huyện Xuyên Mộc