Tin tổng hợp

Khai mạc Kỳ họp thứ 14, HĐND huyện Xuyên Mộc khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày 25/12, HĐND huyện Xuyên Mộc khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 14

Ngày 25/12, HĐND huyện Xuyên Mộc khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 14. Ông Đặng Thanh Minh, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Hữu Lộc và Nguyễn Văn Hải, Phó Chủ tịch HĐND huyện, chủ tọa kỳ họp. Đến dự kỳ họp có ông Nguyễn Văn Thọ- Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc; bà Lê Thị Trang Đài- CT UBND huyện Xuyên Mộc.


ảnh: quang cảnh kỳ họp


ảnh:ông Đặng Thanh Minh- Phó BT Huyện Uỷ- Chủ tịch HĐND huyện Xuyên Mộc phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Đặng Thanh Minh- Phó bí thư Huyện Uỷ- Chủ tịch HĐND huyện cho biết, năm 2019, năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự đoàn kết, nhất trí cao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, toàn diện của các cấp ủy đảng, giám sát chặt chẽ của hội đồng nhân dân, chủ động, linh hoạt trong điều hành của các cấp chính quyền, động viên các cấp, các ngành nỗ lực phấn đấu thi đua. Nhờ đó, tình hình các mặt công tác ổn định và đạt những kết quả tích cực; các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và vượt so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, nhìn lại năm qua, bên cạnh những kết quả đạt được rất đáng ghi nhận, chúng ta vẫn còn phải cố gắng rất nhiều. Một số ngành, lĩnh vực kinh tế gặp khó khăn; Việc khai thác rừng sản xuất đạt thấp so với kế hoạch; Công tác lập quy hoạch chưa đồng bộ, việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng của một số xã chưa được thực hiện; Tiến độ xây dựng nông thôn mới thực hiện chậm; Công tác quản lý xây dựng, trật tự đô thị còn nhiều hạn chế; Một số dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách thực hiện chậm; Việc lập kế hoạch, điều chỉnh, bổ sung đầu tư công chưa sắp xếp được thứ tự ưu tiên trong đầu tư xây dựng cơ bản dẫn đến lãng phí và thiếu vốn đầu tư; Công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản và môi trường còn hạn chế như: công tác xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do các tổ chức giao lại cho huyện quản lý thực hiện còn chậm, việc lấn chiếm đất công, mua bán chuyển nhượng đất công diễn biến phức tạp chưa được xử lý theo qui định; Việc sử dụng đất không đúng mục đích như: tình trạng san lấp, phân lô bán nền chưa đủ điều kiện theo qui định của pháp luật còn xảy ra tại một số địa phương; Công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự mỹ quan đô thị còn nhiều hạn chế; Tình hình vi phạm pháp luật về ma túy và trộm cắp vẫn còn diễn biến phức tạp; Công tác cải cách thủ tục hành chính chưa thực sự quyết liệt, hiệu quả chưa cao nhất là giải quyết thủ tục hành chính về đất đai…Một số cơ quan chưa làm hết trách nhiệm, thiếu kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo kịp thời dẫn đến tình trạng kéo dài thời gian và giải quyết không triệt để vấn đề. Đó là những hạn chế, tồn tại mà kỳ họp cần thảo luận làm rõ nguyên nhân và đề xuất những giải pháp khắc phục, từ đó tạo quyết tâm chính trị cao hơn để vượt qua khó khăn, thách thức nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020.


ảnh: các đại biểu làm việc tại kỳ họp


ảnh: Chủ tọa điều hành kỳ họp

Trong ngày đầu làm việc, các đại biểu đã nghe các báo cáo: Kết quả hoạt động của HĐND huyện năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020; Thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2019 và xây dựng phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2020; Tình hình xét cấp giấy CNQSDĐ và công tác quản lý, bảo vệ môi trường, khoáng sản trên địa bàn huyện…,

Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc.