Tin tổng hợp

Kiểm tra Chương trình phối hợp giữa LLVT, Ban Dân vận, MTTQ tại Huyện Xuyên Mộc.

Sáng 09/8, Ban chỉ đạo Chương trình phối hợp giữa lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh với Ban Dân vận, MTTQ, các đoàn thể và hội quần chúng tỉnh (gọi tắt là BCĐ.CTPH) do bà Võ Ngọc Thanh Trúc-Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy BRVT làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra kết quả triển khai, thực hiện Chương trình phối hợp giữa LLVT với Ban Dân vận, MTTQ, các đoàn thể và hội quần chúng huyện Xuyên Mộc 6 tháng đầu năm 2018.


ảnh: bà Võ Ngọc Thanh Trúc-phó trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy làm việc với huyện Xuyên Mộc.


ảnh: ông Ninh Đức Bảo, phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy báo cáo tại hội nghị.

Theo báo cáo của BCĐ.CTPH huyện Xuyên Mộc, đến thời điểm này, BCĐ CTPH huyện đã xây dựng và triển khai thực hiện chương trình phối hợp giữa LLVT với Ban Dân vận Huyện ủy, MTTQ, các đoàn thể và hội quần chúng huyện năm 2018. Vai trò của cấp ủy, chính quyền, BCĐ.CTPH các xã, thị trấn được tăng cường; các nội dung của công tác dân vận, công tác quân sự, quốc phòng địa phương, công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn… được cả hệ thống chính trị triển khai thực hiện có hiệu quả. Xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình "Dân vận khéo" với 101 mô hình, điển hình đăng kí.

Kết luận buổi kiểm tra, bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác phối hợp giữa Ban Dân vận huyện ủy, MTTQ, các đoàn thể và hội quần chúng của huyện Xuyên Mộc. Đồng thời lưu ý BCĐ CTPH huyện Xuyên Mộc cần tiếp tục rà soát, xác định những nội dung, vấn đề khó cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị để đưa vào chương trình phối hợp; Chú trọng việc xây dựng các mô hình, điển hình hoạt động có hiệu quả trong việc thực hiện hiện Chương trình phối hợp liên tịch để nhân rộng.

Thanh Hồng-đài TT Xuyên Mộc