Tin tổng hợp

Kiểm tra hoạt động kinh doanh bất động sản và huy động vốn cho phát triển nhà ở xã Phước Thuận

Tiếp tục thực hiện Quyết Định số 2829 và kế hoạch số 304 ngày 17/7/2019 của UBND huyện Xuyên Mộc, ngày 22/8, Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Xuyên Mộc do bà Nguyễn Thị Hoa- Phó phòng kinh tế hạ tầng huyện Xuyên Mộc làm trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra hoạt động kinh doanh bất động sản và huy động vốn cho phát triển nhà ở trên địa bàn xã Phước Thuận.


ảnh: Đoàn kiểm tra Công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản Lạc Hồng tại Công ty cổ phần
đầu tư và phát triển bất động sản Lạc Hồng hoạt động tại địa điểm  xã Phước Thuận


ảnh: Đoàn kiểm tra Công ty TNHH Thiên Hải Group hoạt động tại địa điểm xã Phước Thuận

Qua kiểm tra 3 cơ sở, hộ đăng ký kinh doanh, là Công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản Lạc Hồng, Công ty TNHH Thiên Hải Group và Hộ kinh doanh dịch vụ nhà đất Mai Hồng chưa đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo qui định của pháp luật hiện hành; Bảng quảng cáo tại các địa điểm hoạt động của các cơ sở không đúng theo nội dung giấy phép đăng kí kinh doanh. Đoàn đã nhắc nhở và đề nghị các cơ sở, hộ đăng ký kinh doanh tiếp tục bổ sung đầy đủ các điều kiện kinh doanh theo qui định của pháp luật, nếu không thực hiện sẽ xử lý nghiêm theo qui định của pháp luật.

Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc.