Tin tổng hợp

Kỳ họp thứ 14, HĐND huyện Xuyên Mộc khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra thành công tốt đẹp.

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, chiều 26/12 kỳ họp thứ 14 HĐND huyện Xuyên Mộc, khóa X, nhiệm kỳ 2016- 2021 đã diễn ra thành công tốt đẹp.


ảnh: quang cảnh kỳ họp


ảnh: chủ tọa điều hành kỳ họp


ảnh: bà Lê Thị Trang Đài- chủ tịch UBND huyện báo cáo tờ trình
bầu bổ sung chức danh ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016- 2021


ảnh: các đại biểu HĐND huyện Xuyên Mộc bỏ phiếu bầu bổ sung
chức danh ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016- 2021

Kỳ họp này đã  tập trung làm rõ 5 nội dung trọng tâm: thứ nhất, HĐND huyện đã đánh giá kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh năm 2019, thảo luận các báo cáo của UBND huyện, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự huyện năm 2019. Việc đánh giá nghiêm túc, cụ thể, phân tích, làm rõ những hạn chế, yếu kém; trách nhiệm của từng ngành, từng địa phương trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tìm ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để xác định những nhiệm vụ trọng tâm, những biện pháp thiết thực cần tập trung triển khai trong năm 2020, với mục tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2020 mà UBND tỉnh đã giao cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI đã đề ra. Thứ hai, Hội đồng nhân dân huyện đã xem xét, thảo luận các tờ trình của Thường trực HĐND, UBND huyện, căn cứ trên cơ sở đó HĐND huyện sẽ ban hành các nghị quyết. Thứ ba, tại kỳ họp, Thường trực HĐND huyện báo cáo về kết quả giám sát của Thường trực và các Ban HĐND huyện trong 06 tháng cuối năm 2019 và các báo cáo khác do Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện, các Ban HĐND huyện, các cơ quan tư pháp trình tại kỳ họp. Thứ tư, HĐND huyện tổ chức thảo luận tại hội trường đối với lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện và thành viên Ủy ban nhân dân huyện. Qua đó, đã làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu đối với những hạn chế, thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực mình phụ trách trong thời gian qua và đề ra nhiều giải pháp cụ thể, khả thi trong thời gian tới. Thứ năm, kỳ họp đã tiến hành thủ tục miễn nhiệm 03 Ủy viên UBND huyện và tiến hành bầu bổ sung 01 ủy viên UBND huyện.

Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc.