Tin tổng hợp

Kỳ họp thứ 18 HĐND huyện Xuyên Mộc, nhiệm kỳ 2016-2021 thông qua 9 Nghị Quyết quan trọng

Ngày 30/12, HĐND huyện Xuyên Mộc, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 18 thông qua 9 Nghị Quyết quan trọng về phát triển kinh tế, an sinh xã hội trong năm 2021. Tham dự kỳ họp có lãnh đạo Huyện Uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Xuyên Mộc.


ảnh: chủ tọa kỳ họp


ảnh: quang cảnh kỳ họp


ảnh: các đại biểu tham dự kỳ họp


ảnh: ông Nguyễn Hữu Lộc- PCT HĐND huyện bỏ phiếu bầu Ủy viên UBND huyện


Ảnh: lãnh đạo Huyện Uỷ, HĐND, UBND huyện tặng hoa chúc mừng ông Đặng Thanh Minh miễn nhiệm
chức danh Chủ tịch HĐND huyện Xuyên Mộc,nhiệm kỳ 2016-2021, lý do nghỉ hưu(thứ 3 từ phải qua)

Tại kỳ họp, các đại biểu đã báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của HĐND huyện năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021;Thông báo của UBMTTQVN huyện tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân và công tác tham gia xây dựng chính quyền tại kỳ họp thứ Mười Tám; Báo cáo về tình hình thực hiện công tác quản lý đất công năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện; Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu HĐND huyện về các báo cáo, tờ trình của UBND huyện trình tại Kỳ họp thứ Mười Tám. Cũng tại đây, các đại biểu HĐND huyện đã thông qua các Tờ trình UBND huyện: ban hành Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2021;  phê duyệt chủ trương sử dụng nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2019 để chi thăm hỏi, trợ cấp tết Nguyên đán 2021; phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách năm 2021; thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021-2025; phê chuẩn kế hoạch vồn đầu tư công và kế hoạch vốn đối với nguồn sự nghiệp kinh tế có tính chất đầu tư năm 2021; phê duyệt phương án sử dụng nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2019 để chi nộp ngân sách tỉnh nguồn quỹ tiền lương còn dư năm 2019; thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Xyên Mộc, tỉnh BRVT. Đồng thời, bầu bổ sung 1 Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021; miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đặng Thanh Minh, lý do nghỉ hưu.

Nguyễn Thắng-TTVH huyện Xuyên Mộc