Tin tổng hợp

Lễ bế giảng và cấp bằng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K71B hệ chính quy mở tại huyện Xuyên Mộc

Chiều ngày 19/4 , tại Ban tuyên giáo Huyện Uỷ Xuyên Mộc, Trường Chính trị phối hợp với Huyện ủy Xuyên Mộc tổ chức bế giảng Lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa k71B hệ chính Quy mở học tại huyện Xuyên Mộc. Dự bế giảng có lãnh Trường Chính trị; lãnh  đạo các ban, ngành huyện Xuyên Mộc; đại diện các khoa, phòng Trường Chính trị và 72 học viên của lớp học.


ảnh: lãnh Trường Chính trị tặng bằn công nhận tốt nghiệp cho các học viên

Sau gần 2 năm học tập, nghiên cứu với 10 môn học, trong đó gồm: 7 học phần, 1 báo cáo tình hình kinh tế- xã hội địa phương được lồng ghép trong các môn học,1 đợt nghiên cứu thực tế ngoài tỉnh và thi tốt nghiệp cuối khóa, 72 học viên đã hoàn thành chương trình khóa học. Kết thúc lớp học, 100% học viên đủ điều kiện được công nhận và cấp bằng tốt nghiệp, trong đó có hơn 73% học viên đạt loại xuất sắc, giỏi, khá; còn lại là xếp loại trung bình, đặc biệt có 6 học viên được Hiệu trưởng Trường Chính trị tặng giấy khen về thành tích học tập và rèn luyện.


ảnh: các học viên xuất sắc của lớp được Trường chính trị tặng giấy khen về thành tích học tập và rèn luyện

Nguyễn Thắng Đài TT huyện Xuyên Mộc