Tin tổng hợp

Lễ đón nhận danh hiệu ấp văn hoá ấp Thạnh Sơn 3 xã Phước Tân
Sáng ngày 18/11, Ban chỉ đạo cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” huyện Xuyên mộc đã tổ chức Lễ công nhận danh hiệu ấp văn hoá ấp Thạnh Sơn 3 xã Phước Tân

        Ông Phạm Hòa, phó ban dân vận tỉnh ủy đã đến dự.

       Ấp Thạnh Sơn 3 xã Phước Tân có 1.897 hộ dân, đời sống kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp kết hợp chăn nuôi nhỏ. Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" và đề án xây dựng ấp văn hóa giai đoạn 2013-2015, kinh tế của người dân trong ấp có nhiều chuyển biến tích cực, Quốc phòng - an ninh được giữ vững, cảnh quan môi trường ngày càng xanh - sạch - đẹp, nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Chi bộ, Ban điều hành ấp và các Đoàn thể ấp được cũng cố, kiện toàn và hoạt độn ngày càng hiệu quả hơn. Thu nhập bình quân 14,4 triệu đồng/người/năm, Các hộ dân trong ấp thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hoá gia đình, 100% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường; 100% hộ dân có điện, phương tiện nghe nhìn và nước sạch sử dụng. Cơ sở hạ tầng, đường giao thông từng bước được chỉnh trang phục vụ tốt cho việc sinh hoạt, đi lại của người dân. 

Ảnh: Ra mắt Ban chủ nhiệm ấp Thạnh Sơn 3

Dịp này, UBND huyện Xuyên mộc đã trao quyết định công nhận ấp văn hoá ấp Thạnh Sơn 3, UBND xã Phước Tân  quyết định thành lập Ban chủ nhiệm ấp văn hoá Thạnh Sơn 3 có 9 thành viên, đồng thời thông qua Qui ước xây dựng ấp văn hoá ngày một phát triển../..

Tin, ảnh: Thanh Hồng- Đài Truyền thanh Xuyên mộc