Tin trong nước

Lễ kỳ yên Đình thần Xuyên Mộc

Trong  02 ngày 16 và 17 tháng 11 âm lịch nhằm ngày 22 và 23 tháng 12 năm 2018, Đình thần Xuyên Mộc tổ chức lễ kỳ yên truyền thống theo thông lệ 3 năm đáo hạn xây chầu đại bội. Tham dự lễ, hội có cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và đông đảo nhân dân trên địa bàn xã Xuyên Mộc và các nơi về tham dự.


ảnh: nghi thức cúng Lễ chánh đàn cả

Lễ hội Kỳ yên Đình thần Xuyên Mộc là nét đẹp văn hóa dân gian, được tổ chức hàng năm. Theo phong tục, cứ 3 năm đáo hạn xây chầu đại bội, qua đó để tưởng nhớ công ơn những bậc tiền bối đã có công khai phá, mở mang bờ cõi, lập nên làng xóm, cầu nguyện cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, bá tánh an cư lạc nghiệp. Lễ hội được tổ chức với nhiều nghi thức trang trọng như: lễ cầu an,  lễ nghinh thần, lễ chánh đàn cả, xây chầu, Đại bội, tặng quà cho 246 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong xã Xuyên Mộc với tổng số tiền hơn 70 triệu đồng do Ban cúng tế Đình thần Xuyên Mộc vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân trong và ngoài huyện và tổ chức chương trình nghệ thuật cải lương tuồng cổ Việt Nam.


ảnh: chương trình nghệ thuật cải lương tuồng cổ Việt Nam.


ảnh: chính quyền xã Xuyên Mộc, Ban cúng tế Đình thần Xuyên Mộc
và các mạnh thường quân tặng quà cho hộ nghèo xã Xuyên Mộc

Việc tổ chức lễ hội nhằm góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, còn là dịp tạo ra sân chơi về mặt văn hóa tinh thần cho nhân dân địa phương; đồng thời, góp phần bảo tồn và phát huy các di tích văn hóa lịch sử địa phương.

Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc.