Tin tổng hợp

Lễ ra mắt Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc.

Sáng ngày 22/11, xã Bình Châu tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau ấp Bình An..

Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau ấp Bình An xã Bình Châu được thành lập với 60 thành viên, trong đó có 7 thành viên trong Ban chủ nhiệm, 70% thành viên trong độ tuổi từ 55 tuổi trở lên và 30% thành viên dưới 55 tuổi.


ảnh: bà Nguyễn Thị Ngọc Diệu, phó chủ tịch UBND xã Bình Châu trao quyết định thành lập CLB.


ảnh: ra mắt Ban chủ nhiệm CLB

Đây là một tổ chức xã hội tự nguyện, có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức về mọi mặt cho các thành viên trong câu lạc bộ; tổ chức chăm sóc sức khoẻ, xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, chăm sóc người có hoàn cảnh neo đơn, đẩy mạnh các hoạt động văn hoá – văn nghệ, thể dục – thể thao… Qua đó, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên là người cao tuổi.


Ảnh: trao vốn cho bà Hà Thị Nhỏ


ảnh: trao tặng 30 suất quà (200.000đồng) cho các thành viên CLB khó khăn.

Tại Lễ ra mắt, các tổ chức, đơn vị, nhà tài trợ đã tặng 30 suất quà cho các thành viên CLB. Đây là Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau đầu tiên của huyện Xuyên Mộc, nhằm tạo điều kiện cho người cao tuổi cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tiếp cận kiến thức về chăm sóc sức khỏe và tăng cường vai trò, sự đóng góp của người cao tuổi đối với xã hội.

Thanh Hồng-Đài TT Xuyên Mộc