Tin tổng hợp

Năm 2022, LĐLĐ huyện Xuyên Mộc đã thành lập mới 4 công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Xuyên Mộc vừa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt CĐCS Công ty TNHH Dệt may Linh Đan, xã Xuyên Mộc, CĐCS Công ty TNHH Hamptons Retail Management.   

Việc thành lập tổ chức Công đoàn tại Công ty TNHH Dệt may Linh Đan và  Công ty TNHH Hamptons Retail Management là việc làm thiết thực, thể hiện trách nhiệm của Doanh nghiệp, từ đó đáp ứng nguyện vọng của đông đảo người lao động, tăng cường được vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động. Đây sẽ là tiền đề để tổ chức Công đoàn cơ sở xây dựng phương hướng hoạt động của Ban Chấp hành CĐCS lâm thời đảm bảo duy trì các hoạt động theo quy định, đồng thời tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động, là nguồn động lực để đoàn viên, người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong năm 2022, huyện Xuyên Mộc đã thành lập mới 4 công đoàn cơ sở đạt  hơn 133% kế hoạch, kết nạp 461 đoàn viên đạt hơn 131% chỉ tiêu giao, nâng tổng số công đoàn cơ sở lên 135 CĐCS với hơn 7. 800 công đoàn viên.

Thanh Hồng.