Tin tổng hợp

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện triển khai cho vay hỗ trợ người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động

Nhằm triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động, đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định, chiều ngày 12/11, UBND huyện Xuyên Mộc đã tổ chức hội nghị tư vấn cho vay hỗ trợ ngừng việc do đại dịch covid-19 và đồng thời trao đổi hướng dãn cụ thể các hồ sơ thực hiện cho vay theo qui định tại hướng dẫn 5456 của NHCSXH Việt Nam, cho 70 doanh nghiệp, trường học và nhóm trẻ tư thục trên địa bàn huyện Xuyên Mộc.


ảnh: ông Nguyễn Minh Tuấn, phó GĐ Phòng giao dịch NHCSXH huyện

phổ biến thông tin chính sách theo NQ 154 và QĐ 32/Ttg.


ảnh: ông Nguyễn Văn Thảo, Q.Trưởng Phòng lao động TBXH phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, 70 doanh nghiệp, trường học và nhóm trẻ tư thục trên địa bàn huyện Xuyên Mộc đã được cán bộ Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện đã phổ biến thông tin chính sách cho vay Người lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động theo nghị quyết 154 và quyết định 32 của thủ tướng Chính phủ. Qui định về việc  thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do đại dịch covid-19.


ảnh: Bà Huỳnh Thị Mỹ Dung, giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện trao đổi,
giải đáp thắc mắc về chính sách cho vay
hỗ trợ người sử dụng lao động
vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động tại hội nghị.

Cán bộ ngân hàng cũng hướng dẫn các thủ tục, hồ sơ vay vốn tại ngân hàng chính sách xh huyện, được tư vấn, giải đáp các thắc mắc về chính sách ưu đãi của chính phủ nhằm triển khai chính sách này một cách kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, đúng quy định, kịp thời đưa chính sách đi vào cuộc sống.

Thanh Hồng-TTVH huyện Xuyên Mộc