Tin tổng hợp

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Xuyên Mộc đẩy nhanh tiến độ đối chiếu, phân loại nợ

Thực hiện Công văn số 10726/NHCS-QLN ngày 19/11/2021 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội về việc triển khai thực hiện đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng năm 2021. Theo đó, thời gian thực hiện đối chiếu, phân loại nợ từ ngày 01/01/2022, kết thúc chậm nhất ngày 31/5/2022. Phạm vi đối chiếu, phân loại 100% dư nợ gốc và nợ lãi đến thời điểm cuối ngày 31/12/2021. Các khoản dư nợ phát sinh sau ngày 31/12/2021 sẽ được đối chiếu, phân loại nợ vào đợt tiếp theo. Mục đích của việc đối chiếu phân loại nợ là để đánh giá đúng thực trạng tín dụng chính sách trên địa bàn, giúp cho Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện, Chủ tịch UBND các cấp xã chỉ đạo, chấn chỉnh hoạt động tín dụng chính sách, đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả nguồn vốn, xử lý thu hồi nợ xấu nhằm nâng cao chất lượng tín dụng.

Từ ngày 14/01/2022 Ngân hàng CSXH huyện Xuyên Mộc bắt đầu triển khai thực hiện đối chiếu, phân loại nợ vay của khách hàng năm 2021 với tổng dư nợ hơn 651 tỷ đồng, 15.158 khách hàng đang còn vay vốn.  Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2022, nên Ban Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện đã chỉ đạo đội ngũ cán bộ phối hợp các hội đoàn thể nhận ủy thác đẩy nhanh tiến độ đối chiếu, phân loại nợ đảm bảo khách quan, cũng như đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19 cho khách hàng và cán bộ ngân hàng trong quá trình đối chiếu, phân loại nợ. Tính đến ngày 18/3/2022, sau hơn 2 tháng triển khai, Ngân hàng CSXH huyện đã đối chiếu được 11/13 xã, thị trấn trên địa bàn với 11.099/15.158 khách hàng được đối chiếu, đạt tỷ lệ hơn 73%. Dự kiến đến 30/4/2022, Ngân hàng CSXH huyện Xuyên Mộc sẽ thực hiện xong công tác đối chiếu, phân loại nợ năm 2021.

Trên cơ sở kết quả đối chiếu, phân loại nợ, Ngân hàng CSXH huyện sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, hội đoàn thể nhận ủy thác xã, thị trấn tổ chức đánh giá thực trạng nợ trên địa bàn từng xã, thị trấn và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn.

Thanh Hồng-Minh Tuấn