Tin tổng hợp

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Xuyên Mộc: tập huấn nghiệp vụ quản lý vốn vay

Trong 2 Ngày 27, 28/4/2022, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện  Xuyên Mộc tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý vốn vay NH CSXH cho Ban quản lý Tổ TK&VV, trưởng khu phố tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại Hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn nghiệp vụ Ban quản lý tổ TK&VV, huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ, các biểu mẫu ghi chép cho Tổ TK&VV; giới thiệu nội dung các chương trình tín dụng đang thực hiện tại NHCSXH; tổ chức các hoạt động của tổ TK&VV; phương thức ủy thác cho vay thông qua các tổ chức chính trị xã hội; công tác quản lý, kiểm tra giám sát nguồn vốn thông qua tổ TK&VV…….

Thông qua lớp tập huấn giúp các đại biểu nắm bắt được nội dung các chương trình tín dụng chính sách đang triển khai trên địa bàn; nâng cao kỹ năng quản lý cho trưởng khu, hội đoàn thể nhận ủy thác và Ban quản lý tổ TK&VV về nghiệp vụ NHCSXH, giúp cho việc quản lý các nguồn vốn vay đúng mục đích, đúng đối tượng, sử dụng nguồn vốn ủy thác có hiệu quả hơn góp phần vào việc thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.

Thanh Hồng.