Tin tổng hợp

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Xuyên Mộc triển khai Cho vay ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc.

Thực hiện theo Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động (NLĐ) đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (EPS), Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Xuyên Mộc đang tiến hành nhận ký quỹ và cho vay ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc.

Theo đó, tất cả đối tượng tại địa bàn huyện Xuyên Mộc khi có nhu cầu đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) tại Hàn Quốc đều được tiếp cận chính sách này. Điều kiện ký quỹ và cho vay ký quỹ là các đối tượng phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, đăng ký thường trú tại địa phương và đã có ký kết hợp đồng lao động đi làm việc tại Hàn Quốc. Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng đưa NLĐ đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS với Trung tâm Lao động ngoài nước, NLĐ thực hiện ký quỹ tại Ngân hàng CSXH trên địa bàn nơi NLĐ đăng ký thường trú.


ảnh:
Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Xuyên Mộc đang tiến hành
nhận ký quỹ và cho vay ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc.

người lao động thuộc đối tượng được vay vốn tại Ngân hàng CSXH để đi làm việc ở nước ngoài có nhu cầu vay vốn được vay đến 100 trăm triệu đồng tại Ngân hàng CSXH để ký quỹ mà không phải thực hiện bảo đảm tiền vay. Thời hạn vay là 5 năm 6 tháng, phương thức cho vay trực tiếp đến khách hàng tại Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Xuyên Mộc. Lãi suất cho vay áp dụng theo mức lãi suất cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phù hợp với từng đối tượng.


ảnh: Người lao động, Xuất khẩu lao động Hàn Quốc (ảnh minh họa)

Để đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động ở nước ngoài, đặc biệt ở Hàn Quốc theo Quyết định số 12 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian tới, Chi nhánh NHCSXH huyện Xuyên Mộc tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan, Hội đoàn thể nhận ủy thác và chính quyền địa phương đẩy mạnh, làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về chính sách cho vay XKLĐ; tập trung nguồn lực đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động đảm bảo đủ chi phí để  XKLĐ, đặc biệt là làm việc ở Hàn Quốc theo Quyết định số 12 của Thủ tướng Chính phủ.  Đồng thời, xác định đây là nhiệm vụ chính trị, là giải pháp quan trọng, góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, tạo việc làm, ổn định cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Thanh Hồng-Đài TT Xuyên Mộc.