Tin tổng hợp

Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP

Ngày 30/5/2022, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã ban hành văn bản số 4279/HD-NHCS hướng dẫn thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại NHCSXH theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/05/2022 của Chính phủ. Theo đó, đối tượng được hỗ trợ lãi suất là khách hàng vay vốn NHCSXH (bao gồm cả tổ chức và cá nhân) có các khoản vay đáp ứng các điều kiện sau: Thuộc các chương trình tín dụng chính sách do NHCSXH cho vay theo: Nghị định của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; văn bản ủy thác của chính quyền địa phương, các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị - xã hội, các hiệp hội, các hội, các tổ chức phi Chính phủ, các cá nhân trong và ngoài nước; hiệp định, hợp đồng vay lại từ nguồn vốn ODA và ưu đãi nước ngoài; thỏa thuận tài trợ nước ngoài khác; Có lãi suất vay vốn trên 6%/năm; Được NHCSXH giải ngân và có phát sinh dư nợ trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất; Khách hàng vay vốn đúng đối tượng vay vốn và sử dụng vốn vay đúng mục đích theo quy định và chưa hoàn thành việc tất toán tính đến ngày 29/5/2022.

Tổng nguồn vốn hỗ trợ lãi suất tối đa là 3 nghìn tỷ đồng. Không thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với dư nợ quá hạn hoặc được gia hạn nợ. Thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023 hoặc khi kinh phí hỗ trợ lãi suất bố trí cho NHCSXH tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 còn lại không đủ để thực hiện hỗ trợ cho các khoản vay trong 1 tháng tiếp theo, NHCSXH kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất tùy theo thời điểm nào đến trước. Thời gian vay được hỗ trợ lãi suất được xác định từ thời điểm giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc nhưng không nằm ngoài thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất. Mức hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vay vốn là 2%/năm tính trên số dư nợ vay của các khoản giải ngân được giải ngân trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất và thời gian vay được hỗ trợ lãi suất.

Nguyên tắc hỗ trợ lãi suất là bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích, tránh trục lợi chính sách; NHCSXH thực hiện hỗ trợ lãi suất đảm bảo đúng quy định, tạo thuận lợi cho khách hàng.

Minh Tuấn PGD NHCSXH huyện XM.