Tin tổng hợp

Ngân hàng Chính sách Xuyên Mộc: Đồng hành cùng hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác ứng phó với dịch Covid-19.

Dịch covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp và đang là thách thức lớn đối với toàn xã hội. Cùng với công tác phòng, chống dịch Covid-19, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Xuyên Mộc  đã chủ động phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác nắm bắt diễn biến dịch Covid-19 tại từng địa bàn, mức độ ảnh hưởng, thiệt hại của khách hàng vay vốn để thực hiện các giải pháp hỗ trợ kịp thời, nhằm tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay.


Ảnh: trụ sở Phòng giao dịch NHCSXH huyện, thực hiện nghiêm công tác
phòng chống dịch nhưng vẫn đảm bảo công việc chuyên môn.


ảnh: đo thân nhiệt, hướng dẫn khách hàng rửa tay sát khuẩn.

 Trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội (Từ ngày 01/4/2020 đến 15/4/2020) theo tinh thần chỉ thị 16 của Ttg CP, Phòng giao dịch đã thực hiện cho gia hạn 41 hộ vay với số tiền là 610 triệu đồng (trong đó, chương trình Hộ nghèo là 35 triệu đồng/01 hộ, chương trình Học sinh sinh viên: 83 triệu đồng/03 hộ, chương trình Giải quyết việc làm: 187 triệu đồng/06 hộ, chương trình Nước sạch và VSMTNT 260 triệu đồng/29 hộ, chương trình Hộ gia đình SXKD tại vùng khó khăn: 45 triệu đồng /02 hộ). Trong thời gian này, Phòng giao dịch đã chú trọng thực hiện song song hai nhiệm vụ phòng, chống dịch và tăng cường công tác giải ngân nguồn vốn, kịp thời giúp người dân có vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, yên tâm làm ăn vượt qua khó khăn mùa dịch. Tính đến 31/3, doanh số cho vay của Phòng giao dịch đạt hơn 45,5 tỷ đồng/1.272 khách hàng; doanh số thu nợ đạt trên 34 tỷ đồng. Tổng dư nợ trên 524 tỷ đồng với 14.544 khách hàng còn dư nợ, tăng trên 12 tỷ đồng so với năm 2019.


ảnh: giao dịch với khác hàng.

Đặc biệt, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của Công đoàn NHCSXH Việt Nam về việc phát động ủng hộ phong trào cả nước chung tay phòng, chống dịch Covid-19. Cán bộ, người lao động của Phòng giao dịch đã đóng góp 6.100.000 đồng tiền lương ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch và trích Quỹ Công đoàn 5.000.000 đồng hỗ trợ Trung tâm y tế huyện mua các trang thiết bị, vật dụng y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.

Thanh Hồng-ĐÀI TT Xuyên Mộc.